Wir haben 305 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 51 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 317 cm
Akumulacija Borovik Vuka 661 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 562 cm
Aljmas Donau (Dunav) 96 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 95 cm
Bačica Akumulacija Bačica 426 cm
Badljevina Bijela 26 cm
Batina Donau (Dunav) 60 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 65 cm
Belisce Donau (Drava) 93 cm
Belišće (Dhmz) Drava 88 cm
Berberov Buk Zrmanja 45 cm 1.77 m³/s
Bilaj Lika -24 cm
Bjelovar Bjelovarska 22 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 87 cm 6.99 m³/s
Botovo (Dhmz) Drava 41 cm
Božjakovina Zelina 10 cm
Bračak Krapina 19 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3626 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7726 cm
Bregana Remont Bregana 25 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9161 cm
Bročice Retencija Trstik 133 cm
Brodarci Kupa 36 cm
Brod Na Kupi Kupica 36 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 16 cm
čačinci Potok Vojlovica 39 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -25 cm
čaglin Londža 5 cm
čazma česma -68 cm
Cerna Biđ 174 cm
Cernik šumetlica 6 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 2 cm
česma Ušće česma -21 cm
čikotina Lađa Cetina 109 cm 8.25 m³/s
čovići Gacka 56 cm
Crnac Drau (Sava) -190 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) -184 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -190 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 7 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 28 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 118 cm
Cs Rožec Retencija žutica 38 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 45 cm
Cs Vezišće Retencija žutica
đakovo Zlk Biđ Polja 46 cm
đale Cetina 1078 cm
Dalj Donau (Dunav) 262 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 259 cm
Daruvar Toplica 6 cm
Davor Drau (Sava) 108 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 107 cm
đelekovec Segovina 15 cm
Dobretin Una 48 cm
Donja Dubrava Drava -130 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 49 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 88 cm
Donji Miholjac Drava -45 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) -45 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava -53 cm
Dragotin Breznica 44 cm
Drastin Rječina 61 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) -214 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -252 cm 69 m³/s
Dubrava štefanovec 9 cm
Dubravica Pazinski Potok 10 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) -238 cm
đurmanec Krapinica 7 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 37 cm 0.37 m³/s
Eminovci Kaptolka 6 cm
Farkašić Kupa 171 cm
Frkljevci Orljava 27 cm
Garešnica Ilova -36 cm
Glina Glina 193 cm
Goričan Mura 107 cm
Gornja šumetlica Sivornica 6 cm
Gospić Novčica 108 cm
Grab 1 Grab 42 cm 1.14 m³/s
Grabarje Glogovica 19 cm
Gračac 2 Otuča 12 cm
Gradac Vrbova 53 cm
Grobnik Posert 64 cm
Gruda Uzv. Konavočica 8 cm -1 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 10 cm
Gunja Drau (Sava) 143 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 151 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 142 cm
Gusce Drau (Sava) -108 cm
Gušće (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -108 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) -109 cm
Gvozd Trepča 2 cm
Han Cetina 86 cm 47.37 m³/s
Hrvatska Dubica Una -133 cm
Hrvatska Kostajnica Una 40 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 44 cm
Hrvatsko Kupa 26 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa -7 cm
Hum Na Sutli Sutla 6 cm
Ilok Donau (Dunav) 114 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 115 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 114 cm
Ilova Ilova 29 cm
Istarske Toplice Mirna -4 cm
Izvor žrnovnica 79 cm 0.46 m³/s
Izvor Gacke Gacka 31 cm
Izvor Kupice Kupica 13 cm
Izvor Rječine Rječina
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -11 cm
Jamnička Kiselica Kupa 87 cm
Janja Lipa Pakra 22 cm
Jankovića Buk Zrmanja 4 cm 1.82 m³/s
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) -63 cm
Jasenovac Drau (Sava) -62 cm
Jelengrad Vučica
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 62 cm
Juzbašići Mrežnica 44 cm
Kamanje Kupa 54 cm
Kamenmost Vrljika -10 cm
Kamenolom Bijela 1 cm
Karlovac Korana 255 cm
Karlovac Kupa -55 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 84 cm -1 m³/s
Komolac Ombla -5 cm 5.94 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička -3 cm
Koretići Bregana 21 cm
Koritna Glogovnica 47 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 83 cm
Krkanec Plitvica 44 cm
Krupa Krupa 53 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 90 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -31 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 66 cm
Kupari Kupa 31 cm
Kupljenovo Krapina 44 cm
Kusonje Pakra 3 cm
Kutina Kutinica 19 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 7 cm
Laboratorij žrnovnica 76 cm 0.54 m³/s
Ladešić Draga Kupa 33 cm
Lazina Brana Kupčina 10 cm
Lepoglava Bednja 17 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 86 cm
Lipovac Bosut 164 cm
Ljubanj Spačva 184 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 48 cm
Lonjica Most Lonja 16 cm
Ludbreg Bednja -24 cm
Luke Gornja Dobra 56 cm
Luketići Korana 59 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 112 cm
Majdan Jadro 41 cm
Martinovo Selo Rječina 1 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 23 cm
Maslenjača Ilova 11 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -274 cm
Metković Neretva 81 cm
Mlačine Gliboki 114 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 16 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9009 cm
Mokro Polje Zrmanja 58 cm 0.49 m³/s
Moslavina Drava -48 cm
Most Budak (Avs) Lika 88 cm
Most Buzet Mirna 48 cm
Moste I Ljubljanica 10 cm
Most Raša Raša -5 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 5 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 7 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 143 cm
Mutvica Raša -1 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9401 cm
Narta česma 124 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -5 cm
Nijemci Bosut 162 cm
Novo Virje Skela Drava 66 cm
Obrovac Zrmanja 49 cm
Odra Odra
Opačac Vrljika 96 cm 2.44 m³/s
Opuzen Neretva 73 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 55 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 5 cm
Orlovac Ruda Velika 149 cm 27.29 m³/s
Osijek Drava -71 cm
Osijek Donau (Drava) -80 cm
Osijek (Dhmz) Drava -87 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 59 cm
Pavića Most Cetina 72 cm 5.75 m³/s
Pavlovac česma 28 cm
Pengari Mirna 17 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2466 cm
Piljenice Pakra 26 cm
Plesmo Retencija Opeka 9014 cm
Pleternica Londža 22 cm
Plovanija Dragonja -14 cm
Podbadanj Dubračina 74 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -255 cm
Poljaki Miljašić Jaruga -8 cm -1 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 48 cm
Ponte Porton Mirna -46 cm
Potpićan Raša 41 cm
Požega Orljava 8 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 40 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -2 cm
Pribanjci Kupa 4 cm
Rastoke Slunjčica 19 cm
Rečica 2 Kupa 39 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9295 cm
Resnik Londža -1 cm
Retencija Kupčina Kupčina 52 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 58 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) -237 cm
Rušani županijski Kanal 90 cm
Samobor Gradna 17 cm
Selište (Avs) Lika 48312 cm
Selo Kupa Kupa 14 cm
Sepčići Karbuna 10 cm
Sifon Odra Ok Odra 57 cm
Sifon Odra Odra 107 cm
široka Rijeka Glina 15 cm
šišinec Kupa 153 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 42 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 6 cm
Slavonski Brod Donau 6 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 5 cm
Slavonski Kobas Drau (Sava) 66 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 66 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) -207 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje -7 cm
Sloboština Orljava 28 cm
Slunj Uzvodni Korana 33 cm
španjuša Tisovac
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac
Stara Gradiska Drau (Sava) -56 cm
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) -57 cm
Staševica Matica Vrgorska 89 cm
štivica Kanal Crnac -68 cm
štrbački Buk Una 73 cm
Strelečko Drau (Save, сава, Sava) 210 cm
Strmac Kupčina -5 cm
Struga Banska Una 37 cm
Strug - Batinske Rog 52 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 2 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8959 cm
Stružec Kanal Obžev -100 cm
Stubičke Toplice Topličina -12 cm
Sunja Sunja 126 cm
Terezino Polje Drava -309 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -313 cm
Tisne Stine 1 Cetina 95 cm
Titov Trg Rječina 36 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 89 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 54 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 75 cm
Trilj žičara Cetina 69 cm 53.4 m³/s
Tuhovec Bednja 38 cm
Tunel čepić Boljunčica -56 cm
Turkovići Gornja Dobra 21 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 38 cm
Tvornica Papira Rječina 52 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 316 cm
Ustava črnec črnec 29 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 77 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 186 cm
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) -432 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) -188 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 157 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 72 cm
Valići Rječina 22582 cm
Vaška županijski Kanal 67 cm
Velemerić Korana 48 cm
Velika Veličanka 13 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 27 cm
Veliko Vukovje Ilova 48 cm
Veljun Korana 103 cm
Veljun (Dhmz) Korana 108 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 35 cm
Vinkovci Bosut 143 cm
Vivoze Gacka 95 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 205 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 190 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 259 cm
Vranovina Glina 63 cm
Vrbovka Drava 94 cm
Vrpolje Biđ 148 cm
Vuka Vuka 78 cm
Vukovar Donau (Dunav) 89 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 88 cm
Zabok Krapinica 4 cm
Zagreb Vrapčak 37 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -275 cm
žakalj Rječina 1 cm
Zamost čabranka 18 cm
Zamost2 čabranka 31 cm
Zapeć Kupa 24 cm
žegar Nizv. Zrmanja 48 cm
Zelenjak Sutla 64 cm
železnica Bednja 10 cm
Zlatar Bistrica Krapina 38 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) -23 cm
Zvečevo Brzaja