Wir haben 304 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Ak.pakra Akumulacija Pakra 231 cm
Akumulacija Borovik Vuka 871 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 619 cm
Aljmas Donau (Dunav) 348 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 291 cm
Bačica Akumulacija Bačica 506 cm
Badljevina Bijela 38 cm
Batina Donau (Dunav) 225 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 224 cm
Batinske Rog-Strug 96 cm
Belisce Donau (Drava) 260 cm
Belišće (Dhmz) Drava 287 cm
Bilaj Lika 155 cm
Bjelovar Bjelovarska 29 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 87 cm 7 m³/s
Botovo (Dhmz) Drava 243 cm
Božjakovina Zelina 71 cm
Bračak Krapina 45 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4041 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 8000 cm
Bregana Remont Bregana 26 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9496 cm
Bročice Retencija Trstik 466 cm
Brodarci Kupa 106 cm
Brod Na Kupi Kupica 62 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 44 cm
Brzet Novljanska Ričina 24 cm
čačinci Potok Vojlovica 85 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -15 cm
čaglin Londža 20 cm
čazma česma 129 cm
Cerna Biđ 205 cm
Cernik šumetlica 4 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 2 cm
česma Ušće česma 266 cm
čikotina Lađa Cetina 111 cm 8.81 m³/s
čovići Gacka 91 cm
Crnac Drau (Sava) 175 cm
Crnac Drau (Save, сава, Sava) 262 cm
Crnac (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 255 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 224 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 188 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 350 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 342 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 212 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 102 cm
đale Cetina 1051 cm
Dalj Donau (Dunav) 445 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 447 cm
Daruvar Toplica 14 cm
Davor Drau (Save, сава, Sava) 546 cm
Davor Drau (Sava) 607 cm
đelekovec Segovina 103 cm
Dobretin Una 74 cm
Donja Dubrava Drava 53 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 74 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 127 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 140 cm
Donji Miholjac Drava 194 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drava 188 cm
Dragotin Breznica 59 cm
Drastin Rječina 94 cm
Drenje Brdovečko Drau (Save, сава, Sava) 33 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Drau (Save, сава, Sava) -42 cm 661 m³/s
Dubrava štefanovec 17 cm
Dubravica Pazinski Potok 55 cm
Dubrovčak Drau (Save, сава, Sava) 172 cm
đurmanec Krapinica 6 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 51 cm 1.93 m³/s
Eminovci Kaptolka 19 cm
Farkašić Kupa 336 cm
Frkljevci Orljava 67 cm
Garešnica Ilova 57 cm
Glina Glina 228 cm
Goričan Mura 242 cm
Gornja šumetlica Sivornica 9 cm
Gospić Novčica 232 cm
Grab 1 Grab 60 cm 3.49 m³/s
Grabarje Glogovica 38 cm
Gračac 2 Otuča 19 cm
Gradac Vrbova 79 cm
Grobnik Posert 94 cm
Gruda Uzv. Konavočica 31 cm 0.14 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 29 cm
Gunja Drau (Sava) 739 cm
Gunja Drau (Save, сава, Sava) 637 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 599 cm
Gusce Drau (Sava) 365 cm
Gušće (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 416 cm
Gušće (Hv) Drau (Save, сава, Sava) 413 cm
Gvozd Trepča 22 cm
Han Cetina 154 cm 113.35 m³/s
Hrvatska Dubica Una -25 cm
Hrvatska Kostajnica Una 130 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 129 cm
Hrvatsko Kupa 67 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 22 cm
Hum Na Sutli Sutla 14 cm
Ilok Donau (Dunav) 300 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 307 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 286 cm
Istarske Toplice Mirna 58 cm
Izvor žrnovnica 104 cm 1.52 m³/s
Izvor Gacke Gacka 60 cm
Izvor Kupice Kupica 23 cm
Izvor Rječine Rječina 30 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -12 cm
Jamnička Kiselica Kupa 162 cm
Janja Lipa Pakra 67 cm
Jankovića Buk Zrmanja 107 cm 56.16 m³/s
Jasenovac Drau (Sava) 467 cm
Jasenovac Drau (Save, сава, Sava) 459 cm
Jelengrad Vučica 165 cm
Jesenice Na Dolenjskom Drau (Save, сава, Sava) 253 cm
Juzbašići Mrežnica 73 cm
Kamanje Kupa 122 cm
Kamenmost Vrljika 31 cm
Kamenolom Bijela 20 cm
Karlovac Korana 313 cm
Karlovac Kupa 106 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 165 cm -1 m³/s
Komolac Ombla delayed
Koprivnica Bistra Koprivnička 55 cm
Koretići Bregana 28 cm
Koritna Glogovnica 119 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 116 cm
Krkanec Plitvica 73 cm
Krupa Krupa 65 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 149 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -45 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 33 cm
Kupari Kupa 66 cm
Kupljenovo Krapina 87 cm
Kusonje Pakra 11 cm
Kutina Kutinica 21 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 33 cm
Laboratorij žrnovnica 90 cm 1.79 m³/s
Ladešić Draga Kupa 96 cm
Lazina Brana Kupčina 23 cm
Lepoglava Bednja 33 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 88 cm
Lipovac Bosut 247 cm
Ljubanj Spačva 267 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 126 cm
Lonjica Most Lonja 58 cm
Ludbreg Bednja 6 cm
Luke Gornja Dobra 98 cm
Luketići Korana 88 cm
Mačkovac Drau (Save, сава, Sava) 554 cm
Majdan Jadro 58 cm
Martinovo Selo Rječina 12 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 80 cm
Maslenjača Ilova 32 cm
Medsave Drau (Save, сава, Sava) -58 cm
Metković Neretva 87 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 40 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9183 cm
Mokro Polje Zrmanja 66 cm 1.79 m³/s
Moslavina Drava 182 cm
Most Budak (Avs) Lika 738 cm
Most Buzet Mirna 61 cm
Moste I Ljubljanica 104 cm
Most Raša Raša -37 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 83 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 55 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 260 cm
Mutvica Raša 56 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9486 cm
Narta česma 256 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 23 cm
Nijemci Bosut 249 cm
Novo Virje Skela Drava 253 cm
Obrovac Zrmanja 95 cm
Odra Odra 331 cm
Opačac Vrljika 112 cm 8.09 m³/s
Opuzen Neretva 77 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 56 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 14 cm
Orlovac Ruda Velika 179 cm 38.98 m³/s
Osijek Donau (Drava) 140 cm
Osijek (Dhmz) Drava 140 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 173 cm
Pavića Most Cetina 76 cm -1 m³/s
Pavlovac česma 134 cm
Pengari Mirna 37 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2834 cm
Petnja Akumulacija Petnja 853 cm
Piljenice Pakra 80 cm
Plesmo Retencija Opeka 9195 cm
Pleternica Londža 52 cm
Plovanija Dragonja 19 cm
Podbadanj Dubračina 18 cm
Podsused Drau (Save, сава, Sava) -15 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 42 cm 1.23 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 104 cm
Ponte Porton Mirna 30 cm
Popovec Kašina 18 cm
Potpićan Raša 76 cm
Požega Orljava 38 cm
Preljev Jankomir Drau (Save, сава, Sava) 271 cm
Preljev Jantak česma -25 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 36 cm
Rastoke Slunjčica 24 cm
Rečica 2 Kupa 170 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9473 cm
Resnik Londža 29 cm
Retencija Kupčina Kupčina 95 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 66 cm
Rugvica Drau (Save, сава, Sava) 151 cm
Rušani županijski Kanal 145 cm
Samobor Gradna 22 cm
Selište (Avs) Lika 48313 cm
Selo Kupa Kupa 61 cm
Sepčići Karbuna 18 cm
Sifon Odra Ok Odra 55 cm
Sifon Odra Odra 148 cm
široka Rijeka Glina 41 cm
šišinec Kupa 316 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 74 cm
Slavonski Brod Donau 486 cm
Slavonski Brod Drau (Save, сава, Sava) 392 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) 391 cm
Slavonski Kobaš Drau (Save, сава, Sava) 441 cm
Slavonski Samac Drau (Sava) 385 cm
Slavonski šamac Drau (Save, сава, Sava) 239 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 57 cm
Sloboština Orljava 60 cm
Slunj Uzvodni Korana 77 cm
španjuša Tisovac 3 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac
Stara Gradiška Drau (Save, сава, Sava) 449 cm
Staševica Matica Vrgorska 134 cm
Stative Donje Donja Dobra 200 cm
štivica Kanal Crnac 49 cm
štrbački Buk Una 102 cm
Strmac Kupčina 6 cm
Struga Banska Una 129 cm
Strug - Batinske Rog 116 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 128 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 9178 cm
Stružec Kanal Obžev 159 cm
Stubičke Toplice Topličina 8 cm
Sunja Sunja 131 cm
Terezino Polje Drava -77 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drava -82 cm
Tikveš Donau (Dunav) 425 cm
Titov Trg Rječina 29 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 139 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 164 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 204 cm
Trilj žičara Cetina 173 cm 141.3 m³/s
Tuhovec Bednja 69 cm
Tunel čepić Boljunčica -45 cm
Turkovići Gornja Dobra 77 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 77 cm
Tvornica Papira Rječina 110 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 345 cm
Ustava črnec črnec 195 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 300 cm
Ustava Kopačevo (Uzvodno) Kanal Kopačevo 240 cm
Ustava Prevlaka Drau (Save, сава, Sava) -13 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 297 cm
Ustava Trebež Drau (Save, сава, Sava) 264 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 66 cm
Valići Rječina 22459 cm
Vaška županijski Kanal 139 cm
Velemerić Korana 85 cm
Velika Veličanka 20 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 11 cm
Veliko Vukovje Ilova 211 cm
Veljun Korana 131 cm
Veljun (Dhmz) Korana 135 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 36 cm
Vinkovci Bosut 171 cm
Vivoze Gacka 144 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 429 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 447 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 410 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 485 cm
Vranovina Glina 93 cm
Vrbovka Drava 324 cm
Vrpolje Biđ 250 cm
Vuka Vuka 196 cm
Vukovar Donau (Dunav) 319 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 260 cm
Zabok Krapinica 22 cm
Zagreb Vrapčak 42 cm
Zagreb Drau (Save, сава, Sava) -15 cm
Zagreb (Dhmz) Drau (Save, сава, Sava) -31 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 38 cm
Zamost2 čabranka 58 cm
Zapeć Kupa 88 cm
žegar Nizv. Zrmanja 71 cm
Zelenjak Sutla 86 cm
železnica Bednja 33 cm
Zlatar Bistrica Krapina 100 cm
županja Drau (Save, сава, Sava) 491 cm
Zvečevo Brzaja