Wir haben 301 aktuelle Wasserstände in 'Kroatien' gefunden

KROATIEN

Station GewässerWasserstandDurchflussMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 42 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 310 cm
Akumulacija Borovik Vuka 804 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 580 cm
Aljmas Donau (Dunav) 268 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 273 cm
Bačica Akumulacija Bačica 350 cm
Badljevina Bijela 22 cm
Batina Donau (Dunav) 204 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 205 cm
Belisce Donau (Drava) 380 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 382 cm
Berberov Buk Zrmanja 53 cm 4.58 m³/s
Bilaj Lika 131 cm
Bjelovar Bjelovarska 21 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 88 cm 7.21 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 276 cm
Božjakovina Zelina 25 cm
Bračak Krapina 23 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4005 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7877 cm
Bregana Remont Bregana 19 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9139 cm
Bročice Retencija Trstik 95 cm
Brodarci Kupa 84 cm
Brod Na Kupi Kupica 62 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 42 cm
Brzet Novljanska Ričina 55 cm
čačinci Potok Vojlovica 46 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -30 cm
čaglin Londža 2 cm
čazma česma -59 cm
Cerna Biđ 191 cm
Cernik šumetlica 9 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 2 cm
česma Ušće česma -35 cm
čikotina Lađa Cetina 114 cm 9.66 m³/s
čovići Gacka 69 cm
Crnac Save (сава, Sava) 119 cm
Crnac Sava 124 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 113 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 7 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 29 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 106 cm
Cs Rožec Retencija žutica 38 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 67 cm
Cs Vezišće Retencija žutica -1 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 67 cm
đale Cetina 943 cm
Dalj Donau (Dunav) 417 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 426 cm
Daruvar Toplica 10 cm
Davor Save (сава, Sava) 334 cm
Davor Sava 335 cm
đelekovec Segovina 64 cm
Dobretin Una -32 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) 99 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 63 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 104 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 297 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 303 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 300 cm
Dragotin Breznica 81 cm
Drastin Rječina 73 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -93 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -156 cm 277 m³/s
Dubrava štefanovec 11 cm
Dubravica Pazinski Potok 31 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) 32 cm
đurmanec Krapinica 11 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 47 cm 1.36 m³/s
Eminovci Kaptolka 4 cm
Farkašić Kupa 250 cm
Frkljevci Orljava 47 cm
Garešnica Ilova -41 cm
Glina Glina 207 cm
Goričan Mura 217 cm
Gornja šumetlica Sivornica 21 cm
Gospić Novčica 127 cm
Grab 1 Grab 48 cm 1.74 m³/s
Grabarje Glogovica 20 cm
Gračac 2 Otuča 14 cm
Gradac Vrbova 32 cm
Grobnik Posert 87 cm
Gruda Uzv. Konavočica 27 cm 0.03 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 50 cm
Gunja Sava 269 cm
Gunja Save (сава, Sava) 268 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 274 cm
Gusce Sava 259 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 250 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 243 cm
Gvozd Trepča 15 cm
Han Cetina 52 cm 22.78 m³/s
Hrvatska Dubica Una -112 cm
Hrvatska Kostajnica Una 66 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 60 cm
Hrvatsko Kupa 44 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 10 cm
Hum Na Sutli Sutla 20 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 37 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 247 cm
Ilova Ilova 15 cm
Istarske Toplice Mirna 15 cm
Izvor žrnovnica 83 cm 0.58 m³/s
Izvor Gacke Gacka 42 cm
Izvor Kupice Kupica 30 cm
Izvor Rječine Rječina 18 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -17 cm
Jamnička Kiselica Kupa 147 cm
Janja Lipa Pakra 30 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 243 cm
Jasenovac Sava 248 cm
Jelengrad Vučica 241 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 149 cm
Juzbašići Mrežnica 62 cm
Kamanje Kupa 88 cm
Kamenmost Vrljika 5 cm
Kamenolom Bijela 16 cm
Karlovac Korana 283 cm
Karlovac Kupa 76 cm
Klana Ričina Klanska 1 cm
Knin Krka 122 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 1 cm 9.19 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 28 cm
Koretići Bregana 23 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 92 cm
Krkanec Plitvica 50 cm
Krupa Krupa 65 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 109 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -53 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 50 cm
Kupari Kupa 53 cm
Kupljenovo Krapina 74 cm
Kusonje Pakra 3 cm
Kutina Kutinica 4 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 25 cm
Laboratorij žrnovnica 76 cm 0.54 m³/s
Ladešić Draga Kupa 71 cm
Lazina Brana Kupčina 17 cm
Lepoglava Bednja 30 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 87 cm
Lipovac Bosut 58 cm
Ljubanj Spačva 197 cm
Ljubljanija Umaški Potok 1 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 47 cm
Lonjica Most Lonja 33 cm
Ludbreg Bednja -5 cm
Luke Gornja Dobra 85 cm
Luketići Korana 67 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 345 cm
Majdan Jadro 45 cm
Martinovo Selo Rječina -1 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 55 cm
Maslenjača Ilova 19 cm
Medsave Save (сава, Sava) -180 cm
Metković Neretva 90 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 30 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9063 cm
Mokro Polje Zrmanja 64 cm 1.31 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 277 cm
Most Budak (Avs) Lika 81 cm
Most Buzet Mirna 48 cm
Moste I Ljubljanica 55 cm
Most Raša Raša -14 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 88 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 23 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 246 cm
Mutvica Raša 19 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9404 cm
Narta česma 147 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -5 cm
Nijemci Bosut 172 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 287 cm
Obrovac Zrmanja 51 cm
Odra Odra 250 cm
Opačac Vrljika 105 cm 4.9 m³/s
Opuzen Neretva 77 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 55 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 4 cm
Orlovac Ruda Velika 86 cm 9.14 m³/s
Osijek Donau (Drava) 201 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 207 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 115 cm
Pavića Most Cetina 75 cm 6.59 m³/s
Pavlovac česma 39 cm
Pengari Mirna 19 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2671 cm
Petnja Akumulacija Petnja 766 cm
Piljenice Pakra 24 cm
Plesmo Retencija Opeka 9045 cm
Pleternica Londža 25 cm
Plovanija Dragonja 9 cm
Podbadanj Dubračina 63 cm
Podsused Save (сава, Sava) -100 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 30 cm 0.3 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 68 cm
Ponte Porton Mirna -24 cm
Popovec Kašina 12 cm
Potpićan Raša 81 cm
Požega Orljava 12 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 145 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 25 cm
Rastoke Slunjčica 20 cm
Rečica 2 Kupa 127 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9298 cm
Resnik Londža 10 cm
Retencija Kupčina Kupčina 72 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 58 cm
Rugvica Save (сава, Sava) 5 cm
Rušani županijski Kanal 114 cm
Samobor Gradna 18 cm
Selište (Avs) Lika 48304 cm
Selo Kupa Kupa 27 cm
Sepčići Karbuna 19 cm
Sifon Odra Odra 127 cm
Sifon Odra Ok Odra -15 cm
široka Rijeka Glina 22 cm
šišinec Kupa 224 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 46 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 190 cm
Slavonski Brod Donau 186 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 186 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 254 cm
Slavonski Samac Save -42 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -40 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 13 cm
Sloboština Orljava 46 cm
Slunj Uzvodni Korana 38 cm
španjuša Tisovac 10 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 9 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 193 cm
Staševica Matica Vrgorska 75 cm
Stative Donje Donja Dobra 79 cm
štivica Kanal Crnac 4 cm
štrbački Buk Una 82 cm
Strmac Kupčina 5 cm
Struga Banska Una 60 cm
Strug - Batinske Rog 75 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja -3 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8958 cm
Stružec Kanal Obžev -102 cm
Stubičke Toplice Topličina -3 cm
Sunja Sunja 114 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) 10 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -28 cm
Titov Trg Rječina 28 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 57 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 40 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 67 cm
Trilj žičara Cetina 52 cm 41.36 m³/s
Tuhovec Bednja 61 cm
Tunel čepić Boljunčica -42 cm
Turkovići Gornja Dobra 62 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 62 cm
Tvornica Papira Rječina 65 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 754 cm
Ustava črnec črnec 28 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 177 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -148 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 71 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) 60 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 78 cm
Valići Rječina 22588 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 223 cm
Vaška županijski Kanal 176 cm
Velemerić Korana 53 cm
Velika Veličanka 16 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 17 cm
Veliko Vukovje Ilova 64 cm
Veljun Korana 110 cm
Veljun (Dhmz) Korana 113 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 34 cm
Vinkovci Bosut 159 cm
Vivoze Gacka 105 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 330 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 371 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 322 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 387 cm
Vranovina Glina 70 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 404 cm
Vrpolje Biđ 166 cm
Vuka Vuka 67 cm
Vukovar Donau (Dunav) 229 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 233 cm
Zabok Krapinica 21 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -144 cm
Zagreb Vrapčak 40 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -143 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 30 cm
Zamost2 čabranka 64 cm
Zapeć Kupa 58 cm
žegar Nizv. Zrmanja 47 cm
Zelenjak Sutla 119 cm
železnica Bednja 27 cm
Zlatar Bistrica Krapina 56 cm
županja Save (сава, Sava) 160 cm