We found 84 actual water levels for 'Bosnia & Herzegovina'.

BOSNIA & HERZEGOVINA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Cs Svilaj Kanal Svilaj 99.2 cm
Cs Tolisa - Briježnica Kanal/briježnica 8 cm
Cs Tolisa - Demerovac Kanal Demerovac 6.8 cm
Cs Tolisa - Tolisa Kanal Tolisa -5.5 cm
Cs Zorice Kanal Zorice 89 cm
Hs Bihać Una 41 cm
Hs Bioštica Bioštica 16.8 cm 2.26 m³/s
Hs Bistrica Bistrica 20.1 cm 2.18 m³/s
Hs Blažuj Zujevina 14.3 cm 0.71 m³/s
Hs Bliha Bliha 19.2 cm 0.85 m³/s
Hs Bosanska Otoka Una 104.9 cm 88.8 m³/s
Hs Bugojno Vrbas 44.3 cm 8.74 m³/s
Hs Butile N M Miljacka 138.4 cm 46.01 m³/s
Hs Butmir Tilava 47.8 cm
Hs Dabar Dabar 16 cm
Hs Daljan Vrbas 41.7 cm 12.54 m³/s
Hs Doglodi Dobrinja 2.08 m³/s
Hs Donja Višća Oskova 27.7 cm 0.13 m³/s
Hs Donji Ulišnjak Bosna 63.3 cm 47.29 m³/s
Hs Drvar Unac 22.9 cm 1.49 m³/s
Hs Fojnica Dragača 60.1 cm 1.2 m³/s
Hs Goražde Drina 33.2 cm 96.48 m³/s
Hs Gornji Vakuf Vrbas 0.8 cm 2.43 m³/s
Hs Grebnice Save (сава, Sava) 188.6 cm
Hs Hazna - Akumulacija Jezero Hazna 694.9 cm
Hs Hrustovo Sanica 77 cm 5.61 m³/s
Hs Ilidža željeznica 53.3 cm 5.73 m³/s
Hs Ilijaš Misoča 23 cm
Hs Kakanj N B Bosna 91.3 cm 33.42 m³/s
Hs Kakanj N Zg Zgošća 1.9 cm 0.21 m³/s
Hs Kaloševići Usora 68.6 cm 2.68 m³/s
Hs Karanovac Spreča 45.6 cm 4.65 m³/s
Hs Kladanj Drinjača 30.2 cm
Hs Klokot Klokot 114.3 cm 10.72 m³/s
Hs Kolina Kolunska Rijeka 31 cm
Hs Kosova Bosna 34 cm
Hs Kostela Una 121 cm
Hs Kozluk Vrbas -33.2 cm 16.26 m³/s
Hs Kralje Una 185 cm 72.57 m³/s
Hs Krušnica Krušnica 77.2 cm 10.2 m³/s
Hs Kulen Vakuf Una 82 cm 34.23 m³/s
Hs Liješnica Lješnica 44.9 cm
Hs Ljubnići Bosna 64.1 cm 11.79 m³/s
Hs Maglaj Bosna 76.2 cm 44.73 m³/s
Hs Maglaj Grad Bosna 46 cm 60.02 m³/s
Hs Maoča Krivaja 80 cm
Hs Martin Brod Una 130 cm 35.5 m³/s
Hs Modrac Spreča 58.4 cm 4.42 m³/s
Hs Modrac - Akumulacija - Jp Spreca Spreča 289.8 cm
Hs Obre Trstionica 29.3 cm 1.99 m³/s
Hs Olovo Krivaja 40.3 cm 3.65 m³/s
Hs Olovske Luke Stupčanica 60.7 cm 16.32 m³/s
Hs Orašje Save (сава, Sava) 398 cm
Hs Osjek Bosna 90.8 cm
Hs Podlugovi Stavnja 36.1 cm 1.71 m³/s
Hs Podteljig Crna Rijeka 46.6 cm 0.91 m³/s
Hs Prača Prača 20.4 cm
Hs Raspotočje Bosna 55.5 cm 47.63 m³/s
Hs Ripač Una 100.4 cm 71.4 m³/s
Hs Rmanj Manastir Unac 70.9 cm 20.23 m³/s
Hs šamac Bosna 315.4 cm
Hs Sanica Sanica 54.1 cm 3.47 m³/s
Hs Sanski Most Sana 106 cm 31.74 m³/s
Hs Semizovac Ljubina 13.4 cm 0.46 m³/s
Hs Srebrenik Tinja 32 cm 0.35 m³/s
Hs Stipovići Gostović 80.5 cm
Hs Strašanj Spreča 18.5 cm 1.79 m³/s
Hs Svilaj Save (Сава, Sava) delayed
Hs Tešanjka Usora 55.8 cm
Hs Travnik Lašva 58.4 cm 1.09 m³/s
Hs Trnovo željeznica 25.4 cm
Hs Tržačka Raštela Korana 61.5 cm
Hs Turija Turija 18 cm
Hs Velika Kladuša Kladušnica 13.1 cm
Hs Veseočica Veseočica 51.7 cm 2.17 m³/s
Hs Vidara - Akumulacija Jezero Vidara 440 cm
Hs Visoko N B Bosna 45 cm 24.46 m³/s
Hs Visoko N F Fojnička Rijeka 5.3 cm 11.35 m³/s
Hs Vodoprivreda Miljacka 17 cm 3.27 m³/s
Hs Vrelo Bosne Bosna 30.6 cm 4.51 m³/s
Hs Zavidovići N B Bosna 62 cm 37.94 m³/s
Hs Zavidovići N K Krivaja -3.1 cm
Hs žepče Bosna 75.6 cm 38.06 m³/s
Hs živinice Gostelja 46.4 cm