We found 8 actual water levels for 'Kosovo'

KOSOVO

Station Water bodyWater levelFlowMap
Gjonaj Drini Bardhe 252.2 cm
Grykë E Rugovës Bistrica Pejes 125.1 cm
Hani Elezit Lepenci 81 cm
Këpuz Drini Bardhe 165.2 cm
Konqul Morava Binces 244.2 cm
Leposaviç Ibri 242.6 cm
Lluzhan Llap 66.8 cm
Shipashnicë Desivojcë 37.7 cm