We found 2 actual water levels for 'Boljunčica'.

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7819 cm
Tunel čepić Boljunčica -34 cm