We found 1 actual water levels for 'Utloppet Av Allgunnen'.

SWEDEN

Station Water bodyWater levelFlowMap
Rörvik Utloppet Av Allgunnen 0.95 m³/s