We found 1 actual water levels for 'Utloppet Av Laiksjön'.

SWEDEN

Station Water bodyWater levelFlowMap
Lajksjön 2 Utloppet Av Laiksjön 12.34 m³/s