We found 1 actual water levels for 'Utloppet Av Yttre Lansjärv'.

SWEDEN

Station Water bodyWater levelFlowMap
övre Lansjärv Utloppet Av Yttre Lansjärv 10.1 m³/s