We found 4 actual water levels for 'Zrmanja'.

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Berberov Buk Zrmanja 56 cm 6.2 m³/s
Mokro Polje Zrmanja 66 cm 1.79 m³/s
Obrovac Zrmanja 104 cm
žegar Nizv. Zrmanja 52 cm