We found 301 actual water levels for 'Croatia'

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 42 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 204 cm
Akumulacija Borovik Vuka 568 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 571 cm
Aljmas Donau (Dunav) 73 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 70 cm
Bačica Akumulacija Bačica 366 cm
Badljevina Bijela 30 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 28 cm
Batinske Rog-Strug 32 cm
Belisce Donau (Drava) 108 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 115 cm
Bilaj Lika 107 cm
Bjelovar Bjelovarska 36 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 88 cm 7.21 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 106 cm
Božjakovina Zelina 61 cm
Bračak Krapina 61 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 3895 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7726 cm
Bregana Remont Bregana 26 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9117 cm
Bročice Retencija Trstik 135 cm
Brodarci Kupa 86 cm
Brod Na Kupi Kupica 67 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 52 cm
Brzet Novljanska Ričina 31 cm
čačinci Potok Vojlovica 101 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica 24 cm
čaglin Londža 3 cm
čazma česma -45 cm
Cerna Biđ 156 cm
Cernik šumetlica 6 cm
česma Ušće česma 28 cm
čikotina Lađa Cetina 115 cm 9.96 m³/s
čovići Gacka 47 cm
Crnac Save (сава, Sava) 118 cm
Crnac Sava 79 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 109 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje -21 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 32 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 118 cm
Cs Rožec Retencija žutica 37 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 36 cm
Cs Vezišće Retencija žutica -3 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 63 cm
đale Cetina 562 cm
Dalj Donau (Dunav) 241 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 241 cm
Daruvar Toplica 9 cm
Davor Save (сава, Sava) 178 cm
Davor Sava 164 cm
đelekovec Segovina 33 cm
Dobretin Una 88 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) -24 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 53 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 99 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) -7 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) -24 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -10 cm
Dragotin Breznica 18 cm
Drastin Rječina 108 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -80 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -183 cm 201 m³/s
Dubrava štefanovec 13 cm
Dubravica Pazinski Potok 25 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) 110 cm
đurmanec Krapinica 8 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 55 cm 2.6 m³/s
Eminovci Kaptolka 5 cm
Farkašić Kupa 311 cm
Frkljevci Orljava 52 cm
Garešnica Ilova 45 cm
Glina Glina 245 cm
Goričan Mura 131 cm
Gornja šumetlica Sivornica 18 cm
Gospić Novčica 115 cm
Grab 1 Grab 37 cm 0.77 m³/s
Grabarje Glogovica 23 cm
Gračac 2 Otuča 7 cm
Gradac Vrbova 33 cm
Grobnik Posert 84 cm
Gruda Uzv. Konavočica 30 cm 0.1 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 42 cm
Gunja Save (Сава, Sava) delayed
Gunja Sava 145 cm
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 149 cm
Gusce Sava 160 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 198 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 197 cm
Gvozd Trepča 35 cm
Han Cetina 107 cm 66.62 m³/s
Hrvatska Dubica Una -24 cm
Hrvatska Kostajnica Una 167 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 153 cm
Hrvatsko Kupa 106 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 64 cm
Hum Na Sutli Sutla 14 cm
Ilok Donau (Dunav) 105 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 108 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 92 cm
Ilova Ilova 39 cm
Istarske Toplice Mirna 12 cm
Izvor žrnovnica 85 cm 0.64 m³/s
Izvor Gacke Gacka 36 cm
Izvor Kupice Kupica 33 cm
Izvor Rječine Rječina 40 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra 57 cm
Jamnička Kiselica Kupa 155 cm
Janja Lipa Pakra 62 cm
Jasenovac Sava 85 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 144 cm
Jelengrad Vučica
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 167 cm
Juzbašići Mrežnica 45 cm
Kamanje Kupa 145 cm
Kamenmost Vrljika -9 cm
Kamenolom Bijela 15 cm
Karlovac Korana 284 cm
Karlovac Kupa 85 cm
Klana Ričina Klanska 1 cm
Knin Krka 126 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 3 cm 10.39 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 29 cm
Koretići Bregana 25 cm
Koritna Glogovnica 23 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 97 cm
Krkanec Plitvica 85 cm
Krupa Krupa 82 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 134 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -72 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 63 cm
Kupari Kupa 107 cm
Kupljenovo Krapina 102 cm
Kusonje Pakra 6 cm
Kutina Kutinica 10 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 28 cm
Laboratorij žrnovnica 86 cm 1.38 m³/s
Ladešić Draga Kupa 124 cm
Lazina Brana Kupčina 15 cm
Lepoglava Bednja 36 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 86 cm
Lipovac Bosut 174 cm
Ljubanj Spačva 200 cm
Ljubljanija Umaški Potok
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 48 cm
Lonjica Most Lonja 38 cm
Ludbreg Bednja 19 cm
Luke Gornja Dobra 79 cm
Luketići Korana 80 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 210 cm
Majdan Jadro 44 cm
Martinovo Selo Rječina 17 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 103 cm
Maslenjača Ilova 37 cm
Medsave Save (сава, Sava) -211 cm
Metković Neretva 97 cm
Mlačine Gliboki 124 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 18 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9000 cm
Mokro Polje Zrmanja 72 cm 31.49 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 10 cm
Most Budak (Avs) Lika 58 cm
Most Buzet Mirna 47 cm
Moste I Ljubljanica 87 cm
Most Raša Raša 6 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 83 cm
Mrzlo Polje Mrežnica -6 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 168 cm
Mutvica Raša 10 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9403 cm
Narta česma 152 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik 3 cm
Nijemci Bosut 179 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 119 cm
Obrovac Zrmanja 104 cm
Odra Odra 196 cm
Opačac Vrljika 94 cm 2.07 m³/s
Opuzen Neretva 71 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 62 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 9 cm
Orlovac Ruda Velika 185 cm 41.52 m³/s
Osijek Donau (Drava) -81 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -87 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 86 cm
Pavića Most Cetina 74 cm -1 m³/s
Pavlovac česma 92 cm
Pengari Mirna 25 cm
Peruča Akumulacija Peruča 1624 cm
Petnja Akumulacija Petnja 782 cm
Piljenice Pakra 68 cm
Plesmo Retencija Opeka 9041 cm
Pleternica Londža 34 cm
Plovanija Dragonja 19 cm
Podbadanj Dubračina 20 cm
Podsused Save (сава, Sava) -144 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 10 cm
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 79 cm
Ponte Porton Mirna -34 cm
Popovec Kašina 11 cm
Potpićan Raša 51 cm
Požega Orljava 23 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 119 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -2 cm
Pribanjci Kupa 44 cm
Rastoke Slunjčica 22 cm
Rečica 2 Kupa 6 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9305 cm
Resnik Londža 15 cm
Retencija Kupčina Kupčina 68 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 72 cm
Rugvica Save (сава, Sava) 58 cm
Rušani županijski Kanal 98 cm
Samobor Gradna 20 cm
Selište (Avs) Lika 47832 cm
Selo Kupa Kupa 103 cm
Sepčići Karbuna 13 cm
Sifon Odra Ok Odra 3 cm
Sifon Odra Odra 91 cm
široka Rijeka Glina 94 cm
šišinec Kupa 302 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 50 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 48 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 45 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 91 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -170 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 15 cm
Sloboština Orljava 52 cm
Slunj Uzvodni Korana 65 cm
španjuša Tisovac 20 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 6 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 41 cm
Staševica Matica Vrgorska 90 cm
Stative Donje Donja Dobra 41 cm
štivica Kanal Crnac -68 cm
štrbački Buk Una 102 cm
Strmac Kupčina 2 cm
Struga Banska Una 171 cm
Strug - Batinske Rog 147 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja 1 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8975 cm
Stružec Kanal Obžev -102 cm
Stubičke Toplice Topličina 21 cm
Sunja Sunja 117 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) -246 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -242 cm
Titov Trg Rječina 109 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 80 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 85 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 121 cm
Trilj žičara Cetina 96 cm 73.85 m³/s
Tuhovec Bednja 74 cm
Tunel čepić Boljunčica -54 cm
Turkovići Gornja Dobra 67 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 69 cm
Tvornica Papira Rječina 126 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 855 cm
Ustava črnec črnec 42 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 105 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -83 cm
Ustava Prevlaka Ok Lonja-Strug 10 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) -66 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje -6 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 72 cm
Valići Rječina 22543 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 157 cm
Vaška županijski Kanal 99 cm
Velemerić Korana 52 cm
Velika Veličanka 16 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 13 cm
Veliko Vukovje Ilova 182 cm
Veljun Korana 119 cm
Veljun (Dhmz) Korana 115 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 45 cm
Vivoze Gacka 106 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 188 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 174 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 162 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 238 cm
Vranovina Glina 110 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 162 cm
Vrpolje Biđ 138 cm
Vuka Vuka 48 cm
Vukovar Donau (Dunav) 73 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 69 cm
Zabok Krapinica 27 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -185 cm
Zagreb Vrapčak 45 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -181 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 42 cm
Zamost2 čabranka 58 cm
Zapeć Kupa 111 cm
žegar Nizv. Zrmanja 70 cm
Zelenjak Sutla 94 cm
železnica Bednja 41 cm
Zlatar Bistrica Krapina 49 cm
županja Save (сава, Sava) -6 cm
Zvečevo Brzaja