We found 284 actual water levels for 'Croatia'.

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 51 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 344 cm
Akumulacija Borovik Vuka 811 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 583 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 255 cm
Bačica Akumulacija Bačica 402 cm
Badljevina Bijela 29 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 219 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 223 cm
Berberov Buk Zrmanja 65 cm 13.38 m³/s
Bilaj Lika 136 cm
Bjelovar Bjelovarska 24 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 87 cm 7 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 172 cm
Božjakovina Zelina 26 cm
Bračak Krapina 26 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4006 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7908 cm
Bregana Remont Bregana 21 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9250 cm
Bročice Retencija Trstik 156 cm
Brodarci Kupa 52 cm
Brod Na Kupi Kupica 55 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 32 cm
čačinci Potok Vojlovica 60 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -27 cm
čaglin Londža 8 cm
čazma česma -40 cm
Cerna Biđ 177 cm
Cernik šumetlica 12 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 3 cm
česma Ušće česma -35 cm
čikotina Lađa Cetina 110 cm 8.53 m³/s
čovići Gacka 80 cm
Crnac Save (сава, Sava) 14 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 11 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 9 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 30 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 150 cm
Cs Rožec Retencija žutica 40 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 106 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 5 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 76 cm
đale Cetina 1146 cm
Dalj Donau (Dunav) 403 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 414 cm
Daruvar Toplica 14 cm
Davor Save (сава, Sava) 302 cm
đelekovec Segovina 80 cm
Dobretin Una 64 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) 21 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 74 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 52 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 110 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 100 cm
Dragotin Breznica 55 cm
Drastin Rječina 77 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -110 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -179 cm 213 m³/s
Dubrava štefanovec 14 cm
Dubravica Pazinski Potok 40 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) -70 cm
đurmanec Krapinica 10 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 51 cm 1.93 m³/s
Farkašić Kupa 203 cm
Frkljevci Orljava 47 cm
Garešnica Ilova -40 cm
Glina Glina 207 cm
Goričan Mura 163 cm
Gornja šumetlica Sivornica 22 cm
Gospić Novčica 242 cm
Grab 1 Grab 54 cm 2.51 m³/s
Grabarje Glogovica 26 cm
Gračac 2 Otuča 19 cm
Gradac Vrbova 30 cm
Grobnik Posert 95 cm
Gruda Uzv. Konavočica 33 cm 0.23 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 27 cm
Gunja Save (сава, Sava) 323 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 310 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 143 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 134 cm
Gvozd Trepča 19 cm
Han Cetina 25 cm 9.02 m³/s
Hrvatska Dubica Una -90 cm
Hrvatska Kostajnica Una 84 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 82 cm
Hrvatsko Kupa 40 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 5 cm
Hum Na Sutli Sutla 11 cm
Ilok Donau (Dunav) 525 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 678 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 249 cm
Ilova Ilova 18 cm
Istarske Toplice Mirna 28 cm
Izvor žrnovnica 97 cm 1.08 m³/s
Izvor Gacke Gacka 49 cm
Izvor Kupice Kupica 24 cm
Izvor Rječine Rječina 20 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -17 cm
Jamnička Kiselica Kupa 92 cm
Janja Lipa Pakra 46 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 174 cm
Jelengrad Vučica 91 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 135 cm
Juzbašići Mrežnica 54 cm
Kamanje Kupa 75 cm
Kamenmost Vrljika 26 cm
Kamenolom Bijela 19 cm
Karlovac Kupa -30 cm
Karlovac Korana 284 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 146 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 4 cm 11.01 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 25 cm
Koretići Bregana 24 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 93 cm
Krkanec Plitvica 49 cm
Krupa Krupa 70 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 90 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -82 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 31 cm
Kupari Kupa 50 cm
Kupljenovo Krapina 70 cm
Kusonje Pakra 8 cm
Kutina Kutinica 11 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 28 cm
Laboratorij žrnovnica 84 cm 1.2 m³/s
Ladešić Draga Kupa 59 cm
Lazina Brana Kupčina 19 cm
Lepoglava Bednja 26 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 87 cm
Lipovac Bosut 186 cm
Ljubanj Spačva 200 cm
Ljubljanija Umaški Potok 1 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 51 cm
Lonjica Most Lonja 38 cm
Ludbreg Bednja 22 cm
Luke Gornja Dobra 65 cm
Luketići Korana 67 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 299 cm
Majdan Jadro 52 cm
Martinovo Selo Rječina 5 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 59 cm
Maslenjača Ilova 26 cm
Medsave Save (сава, Sava) -226 cm
Metković Neretva 89 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9100 cm
Mokro Polje Zrmanja 69 cm 2.83 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 77 cm
Most Budak (Avs) Lika 746 cm
Most Buzet Mirna 50 cm
Moste I Ljubljanica 78 cm
Most Raša Raša -12 cm
Most Rijavac Pazinski Potok
Mrzlo Polje Mrežnica 20 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 199 cm
Mutvica Raša 41 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9408 cm
Narta česma 169 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -2 cm
Nijemci Bosut 174 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 166 cm
Obrovac Zrmanja 76 cm
Odra Odra 88 cm
Opačac Vrljika 109 cm 6.59 m³/s
Opuzen Neretva 75 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 53 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 5 cm
Orlovac Ruda Velika 97 cm 11.62 m³/s
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 66 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 144 cm
Pavića Most Cetina 76 cm 6.88 m³/s
Pavlovac česma 61 cm
Pengari Mirna 27 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2605 cm
Petnja Akumulacija Petnja 768 cm
Piljenice Pakra 46 cm
Plesmo Retencija Opeka 9058 cm
Pleternica Londža 30 cm
Plovanija Dragonja 29 cm
Podbadanj Dubračina 71 cm
Podsused Save (сава, Sava) -158 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 38 cm 0.89 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 54 cm
Ponte Porton Mirna -7 cm
Popovec Kašina 15 cm
Potpićan Raša 99 cm
Požega Orljava 22 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 116 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -1 cm
Pribanjci Kupa 16 cm
Rastoke Slunjčica 17 cm
Rečica 2 Kupa 52 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9304 cm
Resnik Londža 13 cm
Retencija Kupčina Kupčina 60 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 53 cm
Rugvica Save (сава, Sava) -86 cm
Rušani županijski Kanal 97 cm
Samobor Gradna 20 cm
Selište (Avs) Lika 48302 cm
Selo Kupa Kupa 15 cm
Sepčići Karbuna 13 cm
Sifon Odra Odra 114 cm
Sifon Odra Ok Odra -4 cm
široka Rijeka Glina 30 cm
šišinec Kupa 175 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 59 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 167 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 164 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 225 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -48 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 16 cm
Sloboština Orljava 53 cm
Slunj Uzvodni Korana 42 cm
španjuša Tisovac 28 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 9 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 134 cm
Staševica Matica Vrgorska 108 cm
Stative Donje Donja Dobra 44 cm
štivica Kanal Crnac 11 cm
štrbački Buk Una 98 cm
Strmac Kupčina 1 cm
Struga Banska Una 78 cm
Strug - Batinske Rog 75 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja -2 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8971 cm
Stružec Kanal Obžev -86 cm
Stubičke Toplice Topličina 3 cm
Sunja Sunja 111 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) -151 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -201 cm
Titov Trg Rječina 38 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 101 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 33 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 72 cm
Trilj žičara Cetina 68 cm 52.68 m³/s
Tuhovec Bednja 55 cm
Tunel čepić Boljunčica -34 cm
Turkovići Gornja Dobra 49 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 49 cm
Tvornica Papira Rječina 72 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 510 cm
Ustava črnec črnec 33 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 180 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -242 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 86 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) -35 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 69 cm
Valići Rječina 22594 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 170 cm
Vaška županijski Kanal 91 cm
Velemerić Korana 56 cm
Velika Veličanka 18 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 25 cm
Veliko Vukovje Ilova 102 cm
Veljun Korana 108 cm
Veljun (Dhmz) Korana 110 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 28 cm
Vinkovci Bosut 148 cm
Vivoze Gacka 113 cm
Vranovina Glina 78 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 219 cm
Vrpolje Biđ 161 cm
Vuka Vuka 87 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 225 cm
Zabok Krapinica 17 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -212 cm
Zagreb Vrapčak 44 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -209 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 31 cm
Zamost2 čabranka 60 cm
Zapeć Kupa 43 cm
žegar Nizv. Zrmanja 65 cm
Zelenjak Sutla 81 cm
železnica Bednja 24 cm
Zlatar Bistrica Krapina 61 cm
županja Save (сава, Sava) 184 cm
Zvečevo Brzaja