We found 301 actual water levels for 'Croatia'.

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 42 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 310 cm
Akumulacija Borovik Vuka 804 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 579 cm
Aljmas Donau (Dunav) 228 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 229 cm
Bačica Akumulacija Bačica 351 cm
Badljevina Bijela 21 cm
Batina Donau (Dunav) 177 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 179 cm
Belisce Donau (Drava) 243 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 285 cm
Berberov Buk Zrmanja 54 cm 5.08 m³/s
Bilaj Lika 136 cm
Bjelovar Bjelovarska 22 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 88 cm 7.21 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 328 cm
Božjakovina Zelina 23 cm
Bračak Krapina 26 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4007 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7887 cm
Bregana Remont Bregana 20 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9145 cm
Bročice Retencija Trstik 96 cm
Brodarci Kupa 70 cm
Brod Na Kupi Kupica 70 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 51 cm
Brzet Novljanska Ričina 331 cm
čačinci Potok Vojlovica 43 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -28 cm
čaglin Londža 4 cm
čazma česma -56 cm
Cerna Biđ 191 cm
Cernik šumetlica 9 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 2 cm
česma Ušće česma -35 cm
čikotina Lađa Cetina 114 cm 9.66 m³/s
čovići Gacka 69 cm
Crnac Save (сава, Sava) 209 cm
Crnac Sava 209 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 207 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 8 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 32 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 115 cm
Cs Rožec Retencija žutica 40 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 67 cm
Cs Vezišće Retencija žutica 3 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 70 cm
đale Cetina 1134 cm
Dalj Donau (Dunav) 376 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 390 cm
Daruvar Toplica 10 cm
Davor Save (сава, Sava) 301 cm
Davor Sava 261 cm
đelekovec Segovina 73 cm
Dobretin Una -32 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) 94 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 63 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 108 cm
Donji Miholjac Donau (Drava) 156 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 220 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 219 cm
Dragotin Breznica 81 cm
Drastin Rječina 79 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -69 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -130 cm 365 m³/s
Dubrava štefanovec 11 cm
Dubravica Pazinski Potok 32 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) 162 cm
đurmanec Krapinica 17 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 47 cm 1.36 m³/s
Eminovci Kaptolka 4 cm
Farkašić Kupa 294 cm
Frkljevci Orljava 48 cm
Garešnica Ilova -40 cm
Glina Glina 205 cm
Goričan Mura 270 cm
Gornja šumetlica Sivornica 21 cm
Gospić Novčica 129 cm
Grab 1 Grab 48 cm 1.74 m³/s
Grabarje Glogovica 21 cm
Gračac 2 Otuča 14 cm
Gradac Vrbova 32 cm
Grobnik Posert 90 cm
Gruda Uzv. Konavočica 30 cm 0.1 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 73 cm
Gunja Save (сава, Sava) 259 cm 1660 m³/s
Gunja Sava 239 cm
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 237 cm
Gusce Sava 320 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 332 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 324 cm
Gvozd Trepča 17 cm
Han Cetina 26 cm 9.44 m³/s
Hrvatska Dubica Una -107 cm
Hrvatska Kostajnica Una 69 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 67 cm
Hrvatsko Kupa 51 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 18 cm
Hum Na Sutli Sutla 27 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 21 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 228 cm
Ilova Ilova 17 cm
Istarske Toplice Mirna 15 cm
Izvor žrnovnica 81 cm 0.52 m³/s
Izvor Gacke Gacka 42 cm
Izvor Kupice Kupica 36 cm
Izvor Rječine Rječina 20 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -17 cm
Jamnička Kiselica Kupa 179 cm
Janja Lipa Pakra 33 cm
Jasenovac Sava 225 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 263 cm
Jelengrad Vučica 132 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 167 cm
Juzbašići Mrežnica 63 cm
Kamanje Kupa 107 cm
Kamenmost Vrljika 6 cm
Kamenolom Bijela 12 cm
Karlovac Kupa 48 cm
Karlovac Korana 289 cm
Klana Ričina Klanska
Knin Krka 125 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 2 cm 9.78 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 28 cm
Koretići Bregana 24 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 92 cm
Krkanec Plitvica 54 cm
Krupa Krupa 65 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 144 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -84 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 46 cm
Kupari Kupa 61 cm
Kupljenovo Krapina 85 cm
Kusonje Pakra 4 cm
Kutina Kutinica 4 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 26 cm
Laboratorij žrnovnica 76 cm 0.54 m³/s
Ladešić Draga Kupa 88 cm
Lazina Brana Kupčina 20 cm
Lepoglava Bednja 36 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 88 cm
Lipovac Bosut 100 cm
Ljubanj Spačva 198 cm
Ljubljanija Umaški Potok 1 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 52 cm
Lonjica Most Lonja 37 cm
Ludbreg Bednja 6 cm
Luke Gornja Dobra 89 cm
Luketići Korana 68 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 329 cm
Majdan Jadro 44 cm
Martinovo Selo Rječina 2 cm
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 60 cm
Maslenjača Ilova 21 cm
Medsave Save (сава, Sava) -139 cm
Metković Neretva 95 cm
Mlačine Uzv. Gliboki 31 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9075 cm
Mokro Polje Zrmanja 64 cm 1.31 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 234 cm
Most Budak (Avs) Lika 87 cm
Most Buzet Mirna 48 cm
Moste I Ljubljanica 67 cm
Most Raša Raša 1 cm
Most Rijavac Pazinski Potok 90 cm
Mrzlo Polje Mrežnica 31 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 274 cm
Mutvica Raša 21 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9407 cm
Narta česma 152 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -4 cm
Nijemci Bosut 172 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 356 cm
Obrovac Zrmanja 84 cm
Odra Odra 250 cm
Opačac Vrljika 104 cm 4.54 m³/s
Opuzen Neretva 91 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 54 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 5 cm
Orlovac Ruda Velika 86 cm 9.14 m³/s
Osijek Donau (Drava) 80 cm
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 97 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 116 cm
Pavića Most Cetina 75 cm 6.59 m³/s
Pavlovac česma 41 cm
Pengari Mirna 20 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2665 cm
Petnja Akumulacija Petnja 767 cm
Piljenice Pakra 20 cm
Plesmo Retencija Opeka 9046 cm
Pleternica Londža 25 cm
Plovanija Dragonja 15 cm
Podbadanj Dubračina 58 cm
Podsused Save (сава, Sava) -65 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 30 cm 0.3 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 68 cm
Ponte Porton Mirna -23 cm
Popovec Kašina 11 cm
Potpićan Raša 83 cm
Požega Orljava 12 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 168 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš
Pribanjci Kupa 32 cm
Rastoke Slunjčica 21 cm
Rečica 2 Kupa 148 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9297 cm
Resnik Londža 10 cm
Retencija Kupčina Kupčina 73 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 58 cm
Rugvica Save (сава, Sava) 134 cm
Rušani županijski Kanal 114 cm
Samobor Gradna 19 cm
Selište (Avs) Lika 48228 cm
Selo Kupa Kupa 38 cm
Sepčići Karbuna 12 cm
Sifon Odra Odra 127 cm
Sifon Odra Ok Odra -15 cm
široka Rijeka Glina 23 cm
šišinec Kupa 276 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 46 cm
Slavonski Brod Donau 117 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 143 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 139 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 216 cm
Slavonski Samac Save -106 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -94 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 16 cm
Sloboština Orljava 44 cm
Slunj Uzvodni Korana 40 cm
španjuša Tisovac 11 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 10 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 177 cm
Staševica Matica Vrgorska 75 cm
Stative Donje Donja Dobra 44 cm
štivica Kanal Crnac -35 cm
štrbački Buk Una 82 cm
Strmac Kupčina 7 cm
Struga Banska Una 66 cm
Strug - Batinske Rog 75 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja -3 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8958 cm
Stružec Kanal Obžev -102 cm
Stubičke Toplice Topličina -3 cm
Sunja Sunja 117 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) 10 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 15 cm
Titov Trg Rječina 56 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 56 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 33 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 64 cm
Trilj žičara Cetina 53 cm 42.05 m³/s
Tuhovec Bednja 68 cm
Tunel čepić Boljunčica -40 cm
Turkovići Gornja Dobra 66 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 67 cm
Tvornica Papira Rječina 93 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 727 cm
Ustava črnec črnec 28 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 153 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -13 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) 124 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 133 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 91 cm
Valići Rječina 22613 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 227 cm
Vaška županijski Kanal 161 cm
Velemerić Korana 56 cm
Velika Veličanka 16 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 19 cm
Veliko Vukovje Ilova 64 cm
Veljun Korana 113 cm
Veljun (Dhmz) Korana 116 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 34 cm
Vinkovci Bosut 160 cm
Vivoze Gacka 105 cm
Vodomjer Mohovo Donau (Dunav) 312 cm
Vodomjer Petres Donau (Dunav) 335 cm
Vodomjer Siga Donau (Dunav) 294 cm
Vodomjer Sotin Donau (Dunav) 367 cm
Vranovina Glina 70 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 396 cm
Vrpolje Biđ 168 cm
Vuka Vuka 67 cm
Vukovar Donau (Dunav) 205 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 206 cm
Zabok Krapinica 30 cm
Zagreb Vrapčak 40 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -94 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -88 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 34 cm
Zamost2 čabranka 69 cm
Zapeć Kupa 73 cm
žegar Nizv. Zrmanja 48 cm
Zelenjak Sutla 147 cm
železnica Bednja 35 cm
Zlatar Bistrica Krapina 56 cm
županja Save (сава, Sava) 105 cm